Εκτύπωση

 Οι εξελίξεις σε όλη την υφήλιο που αφορούν στην κατανάλωση τροφίμων έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας.Η τροφική αλυσίδα έχει μεταλλαχτεί και από δύο σταθμούς που περιείχε λίγο παλιότερα, παραγωγός με απευθείας σχέση με τον καταναλωτή, επηρεάζεται πια από τουλάχιστον έξι ενεργούς παράγοντες, παραγωγός, σύμβουλος εισροών, έμπορος, μεταποιητής - τυποποιητής, αλυσίδες διακίνησης και καταναλωτής. Ο κάθε κρίκος της αλυσίδας πια εξελίσσεται και όλοι μαζί στηριζόμενοι στην ανάπτυξη των media, των ελεγκτικών μεθόδων αλλά και της έρευνας των κινδύνων από τα τρόφιμα επηρεάζουν τον τελικό καταναλωτή δημιουργώντας του ένα νέο μοντέλο που χαρακτηρίζεται από συστηματικότερη ενημέρωση, περισσότερες απαιτήσεις σε ποικιλία και ποιότητα και προβληματισμό για την ασφάλεια και το περιβάλλον. Αν προσθέσουμε στα παραπάνω και τον αδυσώπητο ανταγωνισμό που ακολούθησε την απελευθέρωση των αγορών αλλά και τις εξελίξεις στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο σεβασμός και η βελτίωση του περιβάλλοντος και η πιστοποιημένη ποιότητα καθίστανται μονόδρομος.